Paulan teemat

Minulle tärkeitä asioita

VAKAA JA HYVIN HOIDETTU TALOUS TAKAA PARHAAT PALVELUT. On tärkeää, että kaupungin kasvaessa pystytään jatkossakin tarjoamaan kuntalaisille tarvittavat ja laadukkaat palvelut sekä investoinnit.

HYVÄT TERVEYSPALVELUT ILMAN JONOJA. Hoitoon pääsyä on nopeutettava ja leikkausjonot purettava. Palvelusetelin käyttöä tulisi lisätä.

IKÄIHMISTÄ EI JÄTETÄ. Vanhenevan väestön omatoimisuutta on tuettava. Apua on tarjottava riittävästi kotona selviytymisen tueksi. On taattava hyvä vanhuus kotona tai kodinomaisessa ympäristössä palvelutalossa tai hoivakodissa.

TYÖLLISYYS ON SAATAVA NOUSEMAAN. Koronan vaikutus on näkynyt työttömyyden ja lomautusten lisääntymisenä. Varsinkin pitkään työttöminä olleiden määrä on kasvanut. On lisättävä vaikuttavia toimia yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa.

LAPSILLE HYVÄ KAUPUNKI ON HYVÄ KAIKILLE. Laadukas ja turvallinen päivähoito tukee pienten lasten kehitystä. Hyvässä koulussa lapsilla on turvallinen ympäristö, pätevät opettajat ja monipuoliset ainevalinnat. Erityislasten tarpeet on huomioitava. Koulukiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Koulutilojen on oltava terveet ja turvalliset.

ESPOON KAUPUNGINTEATTERI TARVITSEE UUDET TILAT. Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa oman teatterin rakentamista on odotettu yli kaksikymmentä vuotta. Vihdoinkin on oltava teatterin vuoro.

ESPOO ON VIIHTYISÄ KAUPUNKI JATKOSSAKIN. Kaupunkisuunnittelulla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä. Tarvitaan sekä pientalo- että kerrostalorakentamista, viheralueita ja palveluja. Espoon rikkaudet ovat meri ja Nuuksion erämaat. Rantaraitti on Espoon helmi. Merellisen Espoon kehittäminen antaa Espoolle suuret mahdollisuudet.

OTETAAN ASUKKAAT MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KAUPUNKIAMME