Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Julkaistu:

Valtuustokysymys

Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen lisäksi. Espoossa hoitoon pääsy terveyspalveluihin ja varsinkin suun terveydenhoitoon on jo ennen koronaakin ollut osin haastavaa.

Tilojen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Remontoidut tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Tänä aikana espoonlahtelaisten terveyspalvelut mahdollisesti siirrettäisiinn Matinkylään, joko Ison Omenan terveysasemalle tai Oma lääkärisi Matinkylä-terveysasemalle. On lisäksi kaavailtu, että palveluita voisi siirtyä väistötiloihin Matinkylän vanhalle terveysasemalle. On kysyttävä, olisiko vanha terveysasema oikea vaihtoehto, koska sieltä aikanaan siirrettiin pois Matinkylän terveyspalvelut sisäilmaongelmien vuoksi? Lisäksi Espoonlahdesta ei olisi suoraa julkisen liikenteen yhteyttä Matinkylän vanhalle terveysasemalle. Väistötilojen pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä, mielellään omalla Espoonlahden suuralueella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme seuraavaa:

  1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?
  2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?
  3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
  4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

       Espoossa 12.5.2020

       Paula Viljakainen     Marika Niemi

Paula Viljakaisen puhe valtuustossa 15.11.2021 koskien valtuustokysymystä.

Kiitos vastauksesta valtuustokysymykseemme.

Espoonlahden terveysasemalla tapahtui vesivahinko vuonna 2020. Vastauksen mukaan korjattu Suur-Espoonlahden sote-keskus otetaan käyttöön kesäkuussa 2024 eli vasta lähes kolmen vuoden kuluttua. Sinä aikana palvelut tuottaa pääasiassa Matinkylän terveysasema.

Jo ennen koronaa terveyspalveluihin oli vaikea päästä ei – kiireellisissä tapauksissa. Korona on huonontanut tilannetta ja Espoonlahden osalta tilanne on vielä entisestään huonontunut ainakin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Hoitovajeen purkaminen lisää osaltaan paineita palvelujen saatavuudelle.

Kolme vuotta ilman paikallista terveysasemaa on pitkä aika, kun kyseessä on Espoon toiseksi suurin 57 000 asukkaan suuralue. Asia koskee varsinkin monisairaita, vaikeasti liikkuvia ja lapsiperheitä. Nyt Matinkylän terveysasemalla on tehty lukuisia paikkaus- ja korjaustöitä sekä porakosteusmittauksia, jolloin ei ole todettu kohonneita kosteusarvoja. Rakennus on todettu turvalliseksi ja otettiin Espoonlahden terveysaseman käyttöön lokakuussa. Toivottavasti näin on, koska tilat poistettiin aikaisemmin käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Espoonlahtelaisten kannalta  suuri ongelma on se, että Matinkylän terveysasemalle ei ole suoraa julkisen liikenteen yhteytt. Ensin pitää käyttää bussia, sitten vaihtaa toiseen tai kävellä 600 metriä.

Nyt hyväksytyssä Espoo tarinassamme (strategiassamme) korostetaan, että kaikissa kaupunkikeskuksissamme on hyvät palvelut. Palvelujen tulisi olla laadukkaasti, esteettömästi ja tehokkaasti järjestettyjä. Omien palvelujen lisäksi yritykset ja järjestöt ovat tärkeä osa palvelutuotantoamme. Hoitovelkaa (hoitojonoja) puretaan kaikkia vaihtoehtoja käyttäen. Lisäksi Espoon tavoitteena on sote-uudistuksen toimeenpano siten, että palvelujen toimivuus muutostilanteessa turvataan. Sote-uudistuksessa korostetaan myös perusterveydenhuollon toimivuutta. Toivottavasti Espoonlahden tilanne ei enteile tulevaa SOTE-kautta. Lähipalvelut ovat asukkaille merkityksellisiä. Ne pitäisi turvata nyt ja tulevaisuudessa.

Nyt vastauksessa on käsitelty vain suppeasti osuutta, jossa kysytään ”Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja”. Tilanteessa, missä Espoonlahti on, pitäisi käyttää kaikkia nyt olemassa olevia vaihtoehtoja ja tarvittaessa laajentaa niitä, kuten lisätä palvelusetelin käyttömahdollisuuksia. Myös uudet avaukset ja kokeilut voisivat auttaa tilannetta. kuten esimerkiksi terveyskioski, johon vastauksessa suhtaudutaan nihkeästi. Se on kuitenkin saanut hyvät arviot kokeilukunnissa, mm. Kymsotessa se on käytössä.

Tampereen yliopisto on tehnyt selvityksen terveyskioskikokeiluista. Tuloksissa todetaan mm.

  1. Kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaan tuottamisen – jopa kolmasosalla terveysasemakäynnin kustannuksilla.
  2. Se parantaa palvelujen saatavuutta ja sen myötä edistää hoitoon hakeutumista ja sairauksiin puuttumista.
  3. Tukee ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja mahdollistaa riskiryhmien hakeutumisen hoitoon.
  4. Se palvelee joustavasti rutiiniluontoisissa toimenpiteissä, jolloin terveyskeskuksissa keskitytään vaikeampiin toimenpiteisiin.
  5. On tehokas lisäresurssi väestön ikääntymisen aiheuttamiin tarpeisiin sekä esimerkiksi rokotuskampanjoiden aikana.
  6. Edistää kustannuskehityksen hallintaa varhaisella terveysongelmiin puuttumisella ja pitkäaikaissairauksien seurannalla.

Tiedottaminen muutostilanteessa on keskeinen asia. Terveysaseman siirtymisestä Matinkylään on jaettu muuten hyvä tiedote koteihin, mutta siitä puuttuu kokonaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet käyttää muita Espoon terveysasemia ja palveluseteliä.

Paula Viljakainen

Lisää julkaisuja

20.5.2021

Puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-,

20.2.2021

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja

20.2.2021

Puhe valtuustossa Satakielenrinteen kaavamuutoksen hyväksymisestä 15.2.2021.

Espoon kaupunginmuseon näkemyksen mukaan nyt käsittelyssä olevan kaavamuutoksen suunnitelma on laadittu Tapiolan arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä kunnioittaen ja sen suunnitteluperiaatteita nykyarkkitehtuuriin