Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Julkaistu:

Valtuustokysymys

Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen lisäksi. Espoossa hoitoon pääsy terveyspalveluihin ja varsinkin suun terveydenhoitoon on jo ennen koronaakin ollut osin haastavaa.

Tilojen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Remontoidut tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Tänä aikana espoonlahtelaisten terveyspalvelut mahdollisesti siirrettäisiinn Matinkylään, joko Ison Omenan terveysasemalle tai Oma lääkärisi Matinkylä-terveysasemalle. On lisäksi kaavailtu, että palveluita voisi siirtyä väistötiloihin Matinkylän vanhalle terveysasemalle. On kysyttävä, olisiko vanha terveysasema oikea vaihtoehto, koska sieltä aikanaan siirrettiin pois Matinkylän terveyspalvelut sisäilmaongelmien vuoksi? Lisäksi Espoonlahdesta ei olisi suoraa julkisen liikenteen yhteyttä Matinkylän vanhalle terveysasemalle. Väistötilojen pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä, mielellään omalla Espoonlahden suuralueella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme seuraavaa:

  1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?
  2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?
  3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
  4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

       Espoossa 12.5.2020

       Paula Viljakainen     Marika Niemi

Lisää julkaisuja

20.5.2021

Puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-,

20.2.2021

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja

20.2.2021

Puhe valtuustossa Satakielenrinteen kaavamuutoksen hyväksymisestä 15.2.2021.

Espoon kaupunginmuseon näkemyksen mukaan nyt käsittelyssä olevan kaavamuutoksen suunnitelma on laadittu Tapiolan arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä kunnioittaen ja sen suunnitteluperiaatteita nykyarkkitehtuuriin