Puhe valtuustossa Satakielenrinteen kaavamuutoksen hyväksymisestä 15.2.2021.

Julkaistu:

Espoon kaupunginmuseon näkemyksen mukaan nyt käsittelyssä olevan kaavamuutoksen suunnitelma on laadittu Tapiolan arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä kunnioittaen ja sen suunnitteluperiaatteita nykyarkkitehtuuriin soveltaen. Museon mukaan suunnitelma on entisestään parantunut rakentamisen määrän vähentämisen myötä.

Asukasyhdistys Tapiolan Killan mielipiteessä myös kiiteltiin, että kaava on muuttunut lähiasukkaiden toiveiden ja Tapiolan kaupunkikuvallisten arvojen kannalta hyvään suuntaan. ELY-keskuksen lausunto oli myös myönteinen.

Sinänsä arvokkaita lausuntoja.

Kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2005, että kaupunginteatterille varataan alue Vesiputousalueen itäpuolelta, nyt käsiteltävältä kaava-alueelta. Silloin puhuttiin kulttuuripolusta, joka alkaa Weegee-talosta, poikkeaa kulttuurikeskukseen kulttuuriaukiolle ja jatkuu Espoon Kaupunginteatterille.

Kulttuuripolku olisi yksi Espoon vetovoimatekijä, yksi syy tulla Espooseen.

Kun kaupunginhallitus teki kuitenkin viisaudessaan 5.6.2017 uuden päätöksen, jonka mukaan Espoon Kaupunginteatterin tilat toteutetaan Kulttuurikeskuksen yhteyteen osana Kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta. Hanke toteutettaisiin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin laajennusosa, eli teatterin tilat. Yhtenä perusteluna silloin oli, että nyt käsittelyssä olevan alueen kaavoituksesta saaduilla maankäyttö- ja maanmyyntituloilla voidaan osittain rahoittaa Espoon Kaupunginteatterin tilat kulttuurikeskuksen yhteyteen.

Jos nyt käsittelyssä oleva alue hyväksytään, Tapiolaan tulee paljon uusia asukkaita, kuten myös muiden lähialueen uusien asuntojen myötä. Pelkät asunnot eivät riitä vetovoimaisen ja viihtyisän asumisympäristön perustaksi. Aluetta pitää kehittää samanaikaisesti myös liikunnan ja kulttuurin osalta. Uimahallistahan on tehty päätös. Nyt vihdoin pitää olla myös Espoon Kaupunginteatterin vuoro, ei pelkkä puhuminen siitä vaan se on saatava oikeasti päätökseen ja toteutukseen. Kaikkihan me tiedämme, mikä arvo kulttuurilla on ihmisten hyvinvointiin.

Lisää julkaisuja

20.5.2021

Puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-,

20.5.2021

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Valtuustokysymys Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen

20.2.2021

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja