Vanhustenhoito

Julkaistu:

Turvallinen ja hyvä vanhuus kotona, palvelutalossa tai hoivakodissa

Suuri osa senioreista on hyväkuntoisia ja aktiivisia myös eläkkeelle jäädessään, ei vain palvelujen käyttäjiä. Senioreiden toimintakykyä on syytä tukea kaikin tavoin iän karttuessa. Pitää olla erilaista harrastus- ja virkistystoimintaa, liikuntaa, kulttuuria ja myös digiopetusta. Asuminen kotona on inhimillistä ja järkevää, jos kotona selviää ja sitä itse toivoo.

Toimintakyvyn heiketessä apua on saatava riittävästi kotona asumisen tueksi. Omaishoitajien jaksamista on tuettava ja taattava heille lain edellyttämät vapaapäivät. Kotihoitoon on saatava riittävästi ammattitaitoisia, kotihoitoon koulutettuja ihmisiä. Ketään ei saa jättää yksin.

Kun kunto heikkenee, pitää olla mahdollisuus siirtyä palvelutaloon tai hoivakotiin. Asuminen hoivakodissa tai palvelutalossa on tällöin vanhuksen koti, jossa voi elää normaalisti, myös turvallisesti liikkuen ja ulkoillen. Vanhuksen omia toiveita ja tottumuksia pitää kunnioittaa ja kuunnella. Myös erilaiset virikkeet pitää olla mahdollisia. Vain sairaana ollaan koko päivä sängyssä, muuten ylös sängystä ja päivävaatteet päälle.

Koulutetun ja riittävän henkilökunnan saaminen vanhusten hoitoon on yksi erittäin kiireinen ja tärkeä asia. Tällä hetkellä monet haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Se on usein mahdollista vain riittävien kotihoidon palvelujen turvin. Myös ympärivuorokautisessa hoivassa tarvitaan lisää auttavia käsiä. Hoivakotien asukkaat ovat tänä päivänä usein paljon apua tarvitsevia.

Espoo tuottaa pitkäaikaishoidon palvelut monituottajamallilla käyttäen kunnan omaa tuotantoa, alihankintana tehtyä ostopalvelua sekä palveluseteliä. Asiakastyytyväisyydessä ja palvelun laadussa ei tehtyjen kyselyjen perusteella ole eroa ostopalvelun ja oman tuotannon välillä. On tärkeää, että hoivakotien laatua seurataan jatkuvasti ja valvontakäyntien määrää lisätään.

Lisää julkaisuja

20.5.2021

Puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-,

20.5.2021

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Valtuustokysymys Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen

20.2.2021

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja