Espoo tarvitsee Kaupunginteatterille uudet tilat

Julkaistu:

Espoon Kaupunginteatterin uusilla tiloilla on kiire

Espoon Kaupunginteatteri on toiminut 30 vuotta. Sen ensimmäisiä esityksiä oli Lautta. Teatterin johtajana toimi tuolloin Tytti Oittinen. Espoon kaupunki kunnosti teatterille väliaikaiset tilat Tapiolan Revontulentieltä. Revontulihalli on edelleen Espoon Kaupunginteatterin päänäyttämö. Lisäksi teatterilla on ollut käytössään Louhisali Espoon Kulttuurikeskuksessa vierailuesityksiä varten.

Uudet tilat ovat olleet jatkuvasti esillä, mutta lopullinen päätös toteutuksesta on puuttunut. Yhtenä vaihtoehtona on ollut mm. merenpäällinen alue Hanasaarta vastapäätä moottoritien toisella puolella. Syyskuussa 2005 kaupunginhallitus päätti, että kaupunginteatterille varataan alue Tapiolasta Vesiputoustalon itäpuolelta. Tälle alueelle ollaan nyt rakentamassa asuinkerrostaloja.

Espoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6.2017 kaupunginteatterin tilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta. Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeen suunnitteluun 0,5 milj. euroa vuoden 2018 budjetin yhteydessä. Teatterisäätiön hallitus hyväksyi yksimielisesti joulukuussa 2017 kulttuuritoimen pyytämän kannanoton teatterin toimitilatarpeista, joka on otsikoitu: Espoon Kaupunginteatterin teatterisuunnittelu Espoon Kulttuurikeskuksen yhteyteen.

Espoon kaupunki julkaisi 7.5.2018 Espoon kulttuurikeskuksen, teatteritilojen, kulttuuriaukion ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa valittiin viisi suunnitteluryhmää varsinaiseen kilpailuun. Espoon Kaupunginteatterin teatterinjohtaja Erik Söderblom toimi palkintolautakunnan asiantuntijana.

Arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistettiin 25.2.2019. Voittaja oli Verstas Arkkitehtien Uusikuu. Teatterin hallitus on antanut oman kannanottonsa voittaneesta suunnitelmasta teatterin näkökulmasta: mitkä asiat tuntuvat toimivilta, mitkä eivät, onko seikkoja, joita teatterin näkökulmasta ei ole huomioitu ja jotka olisi otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Uusien tilojen rakentamisella on kiire. Jotta arkkitehtuurikilpailun pohjalta teatterin tilojen, kulttuurikeskuksen, kulttuuriaukion ja sen ympäristön suunnittelu ja toteutus jatkuisi keskeytyksettä, hankkeelle tarvitaan aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä valtuuston päätös.

Hanke tulisi olla valmis alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2025.

Paula Viljakainen

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen puheenjohtaja

Espoon kaupunginvaltuutettu

Espoon Kaupunginteatteri – tärkeä osa espoolaista kulttuuria

Espoon kaupunginteatterin strategiassa vuosille 2019 – 2025 sanotaan: Espoon Kaupunginteatterin tehtävä on esittävän taiteen keinoin tukea ihmisiä heidän pyrkimyksissään hyvään elämään. Teatterin arvot ovat laatu, luovuus, läheisyys ja avoimuus.

Espoon Kaupunginteatteri on vierailuteatteri. Sen ohjelmisto koostuu sekä kotimaisista että kansainvälisistä tuotannoista. Mukana on perinteistä puhedraamaa, mutta myös esityksiä uuden sirkuksen, tanssiteatterin, musiikkiteatterin ja jopa nykyoopperan alueelta.

Espoon Kaupunginteatteri  on toiminut 30 vuotta. Espoon kaupunki kunnosti teatterille väliaikaiset tilat Tapiolan Revontulentieltä. Revontulihalli on edelleen Espoon Kaupunginteatterin päänäyttämö. Lisäksi teatterilla on ollut käytössään Louhisali Espoon Kulttuurikeskuksessa vierailuesityksiä varten.

Uudet tilat ovat olleet jatkuvasti esillä, mutta lopullinen päätös toteutuksesta on puuttunut. Teatterin tilat päätettiin toteuttaa kaupunginhallituksen päätöksellä 5.6.2017 Kulttuurikeskuksen yhteyteen osana Kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta.

Espoon kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun Espoon kulttuurikeskuksen, teatteritilojen, kulttuuriaukion ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailun vuonna 2018. Voittaja oli Verstas Arkkitehtien Uusikuu. Kulttuurikeskus peruskorjataan. Kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaukion ja niiden ympäristön suunnittelu jatkuu keväällä 2019 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Kulttuurikeskuksen uudistamisen hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2020, jolloin käynnistetään myös alueen kaavoitus joulukuussa 2019 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan.

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Espoo on kansainvälinen kaupunki. Espoo on kulttuurikaupunki. Espoon kaupunginteatteri tarvitsee toimivat ja asiasianmukaiset tilat. Tutkimukset osoittavat, että kaupunkien kulttuuri – investoinnit palautuvat moninkertaisina. Kulttuurikeskus, teatteri, kulttuuriaukion ja sen ympäristön kehittäminen lisää Espoon vetovoimaa kulttuurikaupunkina.

Hanke tulisi olla valmis alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2025. Espoon Kaupunginteatterin näkymä vuonna 2025 on: Espoon kaupunginteatteri on juuri siirtynyt uuteen taloon Kulttuurikeskuksen yhteyteen

Paula Viljakainen

Kaupunginvaltuutettu

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

20.5.2021

Puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-,

20.5.2021

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Valtuustokysymys Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen

20.2.2021

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja